TỶ GIÁ

Giá Vàng Thế Giới

14/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 14/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 01:48 PM ngày 14/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã tăng 0,46%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1834.63 USD/ounce khi bán ra và mức 1834.85 USD/ounce khi mua vào. Trong […]

Xem thêm

13/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 13/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 11:00 AM ngày 13/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã tăng 0,1%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1817.23 USD/ounce khi bán ra và mức 1817.35 USD/ounce khi mua vào. Trong […]

Xem thêm

12/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 12/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 10:00 AM ngày 12/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã giảm 0,56%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1826.74 USD/ounce khi bán ra và mức 1826.94 USD/ounce khi mua vào. Trong […]

Xem thêm

11/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 11/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 02:00 pm ngày 11/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã giảm 0,14%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1832,99USD/ounce khi bán ra và mức 1833,23 USD/ounce khi mua vào. Trong phiên […]

Xem thêm

10/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 10/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 03:12 pm ngày 10/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã tăng 0,2%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1835,69USD/ounce khi bán ra và mức 1836,04 USD/ounce khi mua vào. Trong phiên […]

Xem thêm

07/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay 07/05/2021

Giá vàng thế giới hôm nay, được cập nhật theo giá tại broker XTB vào 09:50 ngày 07/05/2021  Hôm nay, giá vàng đã tăng nhẹ 0,07%. Theo như biểu đồ của nhà môi giới XTB, giá vàng hiện nay đang ở mức 1816,39USD/ounce khi bán ra và mức 1816,77 USD/ounce khi mua vào. Trong phiên […]

Xem thêm