Hạn chế tổn thất theo quy tắc 90-90-90

Nếu bạn là người mới tham gia thị trường, điều cơ bản mà bạn phải nắm được quy tắc luật chơi tức là quy tắc 90-90-90 để hầu cho vượt qua thử thách bạn sẽ nhanh bước tới sự thành công

Quy tắc 90-90-90 là gì?

Quy tắc 90-90-90 là quy tắc giao dịch cơ bản. Nó có nghĩa là 90% nhà giao dịch mới, tổn thất đến 90% tài khoản giao dịch trong 90 ngày.

Liệu có một nhà giao dịch nào có thể tránh trở thành một phần của thống kê này không? Tất nhiên! Bằng cách tạo ra một chiến lược giao dịch, thử nghiệm nó thông qua giao dịch ảo, nghiên cứu các mục tiêu tùy chọn và giao dịch với một suy nghĩ giảm thiểu tổn thất, một nhà giao dịch có thể tránh được cạm bẫy chung trong thị trường.

Đặt mức dừng lỗ, sử dụng một hàng rào hoặc đa dạng hóa là những gì để hạn chế thua lỗ

Dừng lỗ là gì?

Dừng lỗ là một loại giao dịch cụ thể mà nhà giao dịch có thể đặt trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép bán xảy ra với số lượng đã đặt để nhà giao dịch có thể hạn chế thua lỗ. Nhà giao dịch cũng có thể đặt cảnh báo để bán thủ công, do đó có lệnh dừng lỗ thủ công trong nền tảng giao dịch, phần mềm hoặc ứng dụng.

Phương pháp khác để hạn chế tổn thất

Lựa chọn cơ bản của cổ phiếu có thể là một phương pháp khác để hạn chế tổn thất giao dịch. Các tùy chọn có thể hoạt động như một hàng rào chống lại giá trị cổ phiếu đi ngược lại với kỳ vọng. Hãy nói rằng 1.000 cổ phiếu của AAPL được sở hữu ở mức 90$/cổ phiếu. $ AAPL đã tăng tốt lên 110 đô la. Nhưng tin tức đang bị chi phối bởi mức bão hòa bán iPhone $ AAPL và sự bán tháo đang bắt đầu xuất hiện. Nhà giao dịch của $ AAPL có thể mua quyền chọn bán hoặc bán quyền chọn mua với tư cách là người viết tùy chọn để phòng ngừa một vị thế chứng khoán trong ngắn hạn.

Kết

Đa dạng hóa là chủ đề cuối cùng để hạn chế tổn thất trong cuộc thảo luận này. Đa dạng hóa chỉ đơn giản là không đặt tất cả trứng vào một giỏ để đạt được cơ hội. Đặt tất cả một tài khoản trên một phương tiện giao dịch thật là dại dột. Có hàng ngàn phương tiện giao dịch khác nhau và sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định sẽ hạn chế tổn thất.

Trọng tâm giao dịch là các cổ phiếu dưới 10 đô la và các tùy chọn. Hạn chế thua lỗ cũng quan trọng như nhận được lợi nhuận phù hợp. Mục tiêu chính là có lợi nhuận ròng để cho phép giá trị tài khoản của người giao dịch tăng lên để đạt được mục tiêu trong tương lai.

Tìm hiểu thêm: Đừng bị lừa: Tiết kiệm sẽ không làm bạn giàu!

Cập nhật tin tức chứng khoán mõi ngày